Tutaj tworzymy teatr i nie tylko!

Die Uckermärkischen Bühnen SchwedtSceny Uckermarku w Schwedt (w skrócie ubs) przyciągają swoimi szerokimi propozycjami teatralnymi, bogatym programem rozrywkowym i wspaniałą, profesjonalną obsługą rocznie około 145.000 widzów i gości. Właśnie dzięki temu, stały się tak wybitnym ośrodkiem kulturalnym w północno-wschodniej Brandenburgii.
Sceny Uckermarku, jako własna instytucja miasta Schwedt nad Odrą, jest teatrem oferującym dużą gamę występów gościnnych. Teatr jest protegowany przez Brandenburgię, miasto Schwedt nad Odrą i okręg Uckermark. Z jednym wystąpieniem teatralnym, z wynikiem 19 procent, Sceny Uckermarku w Schwedt stają się jednym z najlepiej gospodarczo prosperujących teatrów w Brandenburgii.


ubs – Historia

Ubs ma ponad 200-letnią tradycję teatralną. Friedrich Heinrich, jeden z ostatnich magnatów miasta Schwedt, założył w oranżerii zamkowej, bardzo popularną i znaną jak na tamte czasy, operetkę.
W okresie kiedy Schwedt nabierało chrakteru miasta przemysłowego, a była to końcówka lat 70-tych, tradycja teatralna ponownie odżyła. W 1978 roku, w miejscu gdzie dawniej mieścił się zamek brandenburskich magnatów, wybudowano budynek Domu Kultury (dzisiejsze Sceny Uckermarku). W rok później, do sąsiadującego z Domem Kultury -  teatru intymnego, wprowadził się zespół artystyczny z Prenzlau i pod nazwą „Teatr miasta Schwedt nad Odrą” rozpoczął swoją pracę artystyczną. Do połączenia tych dwóch instytucji, czyli Domu Kultury i Teatru doszło w 1990 roku. I tak oto powstała wspaniała, wyjątkowa konstelacja pod nazwą Sceny Uckermarku w Schwedt.


ubs – Teatr

Faust II, 4. Akt, Hochgebirg - G. Kähling (Mephistopheles I), U. Heinrich (Faust)Program Scen Uckermarku w Schwedt, już od początku istnienia teatru, zawsze był i jest doskonale dobierany. Wyszukany, na bardzo wysokim poziomie, repertuar, klasyczne występy teatralne, koncerty, przedstawienia muzyczne i mnóstwo imprez rozrywkowych przyciągały i nadal przyciągają wielu odbiorców. Sztuki, koncerty i imprezy odbywają się w pięciu miejscach, które teatr ma do zaproponowania. Są to między innymi:

Duża Sala, z 800 miejscami siedzącymi, udostępnia swoje pomieszczenie nie tylko własnym produkcjom teatralnym i muzycznym, ale również imprezom rozrywkowym, koncertom i występom gościnnym o narodowej i międzynarodowej skali.

Mała Sala, ukończona w 2003 roku – z maksymalną ilością miejsc 300, przygotowana jest do przedstawień dla dzieci i młodzieży, własnych produkcji muzycznych, koncertów i małych wystaw artystycznych.

Teatr intymny, z niepowtarzalną studyjno-sceniczną atmosferą, jest znakomicie przystosowany do występów 16-osobowego zespołu artystycznego teatru.

W Pawilonie „Berlischky”, niegdyś francuskim kościele reformatorskim, dziś jednym z niewielu zachowanych zabytków miasta nad Odrą, odbywają się różnego rodzaju koncerty kameralne.
Europejski Park Hugenotów, park z pięknym widokiem na rzekę, położony między budynkiem teatru a Odrą,mieszczący na swym otwartym terenie 400 osób, zaprasza każdego lata na festyny parkowe odbywające się na scenie Teatru Letniego.


ubs – Profesjonalne imprezy, pofesjonalne konferencje

Hauptfoyer während der Ausbildungsmesse Sceny Uckermarku to znakomity, profesjonalny organizator. Dzięki sfinansowanej przez Unię Europejską przebudowie Małej Sali i Głównego Foyer (w 2003 roku), zostały stworzone optymalne warunki, do organizowania różnorodnych imprez. Dzięki temu, oferta imprez proponowanych przez teatr jest bardzo duża. W skład tej oferty wchodzą: seminaria, konferencje, targi, wystawy plastyczne, kongresy, bale, prezentacje itp. Tego typu imprezy organizowane są przez samą placówkę teatralna bądź na życzenie osób, które ofertą się zainteresowały ( jak np. lekarze, przedsiębiorcy, naukowcy, zaklady pracy, placówki wychowawcze, artyści itp).


ubs – Centrum kultury dla całego regionu

Teatr Sceny Uckermarku jest niezmiernie ważnym centrum kulturalnym dla całego regionu. Proponowane oferty są kierowane do grup w różnym przedziale wiekowym i o różnorodnych zainteresowaniach. Do nich należą przedstawienia dla dzieci i młodzieży, mające w dużej mierze charakter edukacyjny, szkolne dni teatralne i młodzieżowe projekty teatralne pod nadzorem pedagoga. Odbywające się w teatrze imprezy, mają również bardzo duże znaczenie dla nieco starszej publiczności i seniorów.
Regularne kontakty ze stowarzyszeniami, organizacjami oraz wyjątkowe propozycje, do których należą przedpołudniowe przedstawienia, spotkania towarzyskie i organizowane zwiedzanie zapleczy teatralnych, należą również do zadań naszego teatru. Teatr nasz jest ściśle związany ze społecznym życiem regionu, przez co zyskuje coraz większe poważanie i cieszy się dużym zainteresowaniem.