Wir über uns - My o nas - About us

Tutaj tworzymy teatr - i nie tylko!

Uckermärkische Bühnen w Schwedt (w skrócie UBS) przyciągają swoją bogatą ofertą teatralną, bogatym programem rozrywkowym i profesjonalną obsługą 120.000 widzów i gości rocznie. Tym samym teatr w Schwedt stał się wiodącym centrum kultury w północno-wschodniej Brandenburgii. Teatr UBS to instytucja miejska z szerokim repertuarem, w tym z bogatym programem występów gościnnych. Teatr jest wspierany finansowo przez Brandenburgię, miasto Schwedt nad Odrą i powiat Uckermark. W 2017 roku Teatr UBS uzyskał – jako jedna z dwóch placówek kultury - oficjalny status Brandenburskiego Teatru Landowego.

UBS – historia

Schwedt ma ponad 200-letnią tradycję teatralną. Friedrich Heinrich, ostatni margraf Schwedt, założył w oranżerii zamkowej bardzo popularną i znaną w owych czasach operetkę. Kiedy Schwedt zmieniało się w miasto przemysłowe, czyli w końcu lat 70-tych, tradycja teatralna ponownie odżyła. W 1978 roku, na miejscu dawnego zamku margrafów, wybudowano dom kultury (dzisiejszy Teatr UBS). Rok później, do sąsiadującego z domem kultury teatru intymnego wprowadził się zespół teatralny z Prenzlau i pod nazwą „Teatr Miasta Schwedt nad Odrą” rozpoczął swoją pracę artystyczną. W 1990 roku dokonała się fuzja obu tych placówek kultury, co było jedynym tego rodzaju procesem w całych Niemczech. Od tego czasu instytucja działa pod nazwą Uckermärkische Bühnen w Schwedt.

UBS – teatr

Program Teatru UBS od założenia placówki zdominowany był przez klasyczną ofertę miejskiego teatru, a więc także koncerty, gościnne występy muzyczne i imprezy rozrywkowe. Tym samym program teatru adresowany był do szerokiej publiczności. Od 25 lat Teatr UBS współpracuje z polskimi artystami, teatrami i stowarzyszeniami. UBS dysponuje dzisiaj sześcioma scenami, na których oferuje liczne imprezy. Duża Sala z ponad 800 miejscami siedzącymi, to przestrzeń dla własnych produkcji teatralnych i muzycznych, imprez rozrywkowych, koncertów i występów gościnnych teatrów z Niemiec i zagranicy. W Małej Sali z 300 miejscami na widowni, prezentowane są przedstawienia dla dzieci i młodzieży, własne produkcje muzyczne, koncerty i inne imprezy artystyczne. W położonej obok sali Teatru Intymnego, z niepowtarzalną atmosferą sceny studyjnej, przedstawiane są głównie kameralne utwory sceniczne wyprodukowane przez zespół Teatru UBS. W holu pomiędzy Małą Salą a Teatrem Intymnym, organizowane są spotkania autorskie czy koncerty dla maksymalnie 80 widzów. Natomiast w restauracji teatralnej „Theaterklause” realizowane są od 2009 roku imprezy w ramach cyklu „DarstellBar”. To kameralne spotkania, podczas których sztuka teatralna łączy się ze sztuką kulinarną. Pomiędzy budynkiem teatru a starym korytem Odry rozciąga się Europejski Park Hugenotów. W parku, nad samą wodą, usytuowany jest teatr letni, w którym co roku organizowany jest letni festiwal sztuki „Odertal-Festspiele”.

UBS – profesjonalny organizator imprez i konferencji

Uckermärkische Bühnen w Schwedt to profesjonalny organizator różnych imprez, który jest w stanie zaproponować m.in. możliwość łączenia konferencji lub seminarium z występami artystycznymi, a także zaoferować swym klientom specjalne koncepcje organizacji imprez. UBS dysponuje szerokim profilem propozycji, poczynając od dużych imprez targowych i kongresów, po prezentacje, bale i wystawy. UBS może przy tym być realizatorem zleconych zamówień na imprezy, jak i samodzielnie przygotować tego typu wydarzenia.

UBS – centrum kultury dla całego regionu

Teatr Uckermärkische Bühnen w Schwedt jest centrum kultury dla całego regionu. Oferty placówki adresowane są do wszystkich grup odbiorców i wszystkich kategorii wiekowych. W programie Teatru UBS znaleźć można przedstawienia dla dzieci i młodzieży, które w połączeniu z działaniami edukacyjnymi dla nauczycieli, festiwalem teatrów szkolnych i młodzieżowymi projektami teatralnymi, wykraczają poza klasyczny repertuar teatralny. Działania w zakresie edukacji teatralnej prowadzone są przez pedagoga teatralnego. Istotną częścią programu Teatru UBS są imprezy dla osób starszych i seniorów. Profil działalności Teatru UBS obejmuje również regularne kontakty ze stowarzyszeniami i organizacjami, a także oferty specjalne, np. przedstawienia przedpołudniowe, rundy dyskusyjne czy oprowadzenia po teatrze. Teatr UBS aktywnie uczestniczy w życiu społecznym regionu.