Das Deutsch-polnische Schultheaterfest der Uckermärkischen Bühnen Schwedt vom 8. - 11. Juli 2024!


Vom 8. bis zum 11. Juli 2024 wird das Deutsch-polnische Schultheaterfest der Uckermärkischen Bühnen Schwedt stattfinden, zu dem Theatergruppen aus Brandenburg und polnische Theatergruppen aus der Woiwodschaft Zachodniopomorskie herzlich zur Teilnahme eingeladen sind.

Als überregionales Treffen für Gruppen aus allen Schulstufen und Schulformen aber auch für Theatergruppen aus Freizeiteinrichtungen und der freien Szene bietet das Fest die einzigartige Möglichkeit, sich über Grenzen hinweg miteinander auszutauschen und zu vernetzen.

Willkommen sind alle Themen, Stoffe und Spielformen, die nach Möglichkeit die Bilingualität der Teilnehmenden und des Publikums berücksichtigen sollten. Neben dem gegenseitigen Besuch der einzelnen Inszenierungen wird ein Rahmenprogramm mit Aufführungsgesprächen und praktischen Impuls-Workshops angeboten, das weitestgehend übersetzt werden wird.

Polsko-Niemiecki Festiwal Teatrów Szkolnych i Młodzieżowych od 8 do 11 lipca 2024!


W dniach od 8 do 11 lipca 2024 r. w teatrze Uckermärkischen Bühnen w Schwedt odbędzie się Festiwal Teatrów Szkolnych i Młodzieżowych, na który zaproszone zostaną zespoły teatralne z Brandenburgii i województwa zachodniopomorskiego.

To ponadregionalne spotkanie grup wszystkich kategorii wiekowych w szkołach, wszystkich rodzajów szkół, ale także zespołów teatralnych z domów kultury i teatrów niezależnych, daje jedyną w swoim rodzaju możliwość transgranicznej prezentacji dokonań, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów.

Mile widziane będą wszystkie tematy przedstawień i formy teatralne, które – w miarę możliwości – uwzględniać winny dwujęzyczny charakter imprezy. Uczestnicy festiwalu uzyskają nie tylko możliwość obejrzenia poszczególnych inscenizacji, ale i uczestnictwa w programie uzupełniającym, to jest debatach po przedstawieniach i warsztatach zorientowanych na praktykę teatralną. Organizatorzy zapewniają tłumaczenia podczas całej imprezy.

Dokumente / Dokumenty
Ausschreibung Polnisch-Deutsches-Schultheaterfest
NIEMIECKO-POLSKIM FESTIWALU TEATRÓW
SZKOLNYCH I MŁODZIEŻOWYCHArchiv:
29. Schultheaterfest! (2023)
28. Schultheaterfest! (2022)
26. Schultheaterfest! (2019)
25. Schultheaterfest! (2018)