Freitag
10
April 2020
Antigone
19:30 Uhr, intimes theater, 13,85 € (Schüler: 6,70 €)
Mittwoch
29
April 2020
Antigone
10:00 Uhr, intimes theater, 13,85 € (Schüler: 6,70 €)
Dienstag
5
Mai 2020
Antigone
10:30 Uhr, intimes theater, 9,25 € (Schüler: 6,15 €)
Mittwoch
6
Mai 2020
Antigone
10:30 Uhr, intimes theater, 9,25 € (Schüler: 6,15 €)